REFERENCE

KM Mont ima stabilnu tržišnu poziciju koju prvenstveno duguje kvalitetnim uslugama. Ključni smo lideri u proizvodnji metalnih konstrukcija i njihovih delova, a ujedno u okviru svog poslovajna pružamo najkvalitetnije usluge planiranja montaže proizvodnih postrojenja. Do sada smo pružili veliki broj usluga kako malim preduzećima, tako i multinacionalnim kompanijama.

Neki od naših najznačajnijih klijenta su:

Vodeći smo lideri i u izdradi, transportu i montaži gasovodnih cevovoda, čeličnih konstrukcija.

Izgradnja transportnog gasovoda GRČ Futog - GMRS Beočin

Podbušen Dunav između Futoga i Beočina za potrebe izgradnje transportnog gasovoda. Investitor JP „Srbijagas“. U roku od 3o dana je formirano gradilište, izbušena pilot bušotina, postepeno razbušena do prečnika 80 cm i zatim uvučena cev gasovoda. Bušotina u najdužem delu trase prolazi na 38 metara ispod nivoa Dunava.

Пусти видео запис

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VLAŽNOG POSTUPKA I GRANULACIONOG TORNJA - POGON KAN, K.P. BR. 15645 K.O. PANČEVO

Na osnovu Projektnog zadatka kao i odobrenog Idejnog projekta koji je izradio KM Mont d.o.o, a za potrebe Investitora ″HIP-Azotara″ d.o.o. Pančevo, izrađen je i Projekat za izvođenje rekonstrukcije objekta vlažnog postupka i granulacionog tornja ( ukupne visine 75,959m) pogona za proizvodnju KAN-a (krečni amonijum-nitrat), koji se nalazi na K.P. br.15645 K.O. Pančevo, u sklopu industrijskog kompleksa HIP-Azotara d.o.o. Pančevo, na adresi Spoljnostarčevačka 80, Pančevo.

U sklopu planirane rekonstrukcije izvršena je demontaža postojeće tehnološke opreme i svih instalacija (mašinske, električne, instrumentalne i dr.), demontaža zgrade vlažnog postupka do temelja na koti 76,532m i granulacionog tornja do kote 74.20m, rušenje temelja, povećanje nosivosti tla „jet grouting“ metodom, fundiranje temelja, izgradnja oba objekta u istim gabaritima i sa istom arhitekturom, montaža postojeće tehnološke opreme i svih instalacija, bez izmene tehnološkog procesa, kapaciteta i programa proizvodnje. 

Podaci o naručiocu posla:
Investitor: ″HIP-Azotara″ d.o.o. Pančevo

Period izvođenja projekta: 2016 – 2017 god.

Transport opreme za ugradnju:
Rečni saobraćaj – konstrukcija tornja
Drumski saobraćaj – oprema i cevovod

Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarska - granica Mađarska

Preduzeće KM MONT je godine 2019-2021 uspešno izvršilo izgradnju magistralnog gasovoda interkonektora koji se prostire od granice Bugarske do granice Mađarske. Tom prilikom je ugradjeno preko 520 tona čelika ukupne dužine 336157 DI. Dužina Gasovoda je 403km i prečnika je DN1200 (48”). Radni pritisak za koji je predvidjen ovaj gasovod iznosi 75bar-a. Broj zavarenih spojeva iznosi 28958. 

Klijent: JP “Srbijagas“ , Novi Sad, Srbija
Glavni izvođač:  “Infrastructure Development and Construction” d.o.o., Beograd-Novi Beograd, Srbija
Investitor: „GASTRANS“ d.o.o. , Novi Sad, Srbija
Početak radova: Oktobar 2019.
Završetak radova: Decembar 2021.
Klijent: JP “Srbijagas“ , Novi Sad, Srbija
Glavni izvođač:  “Infrastructure Development and Construction” d.o.o., Beograd-Novi Beograd, Srbija
Investitor: „GASTRANS“ d.o.o. , Novi Sad, Srbija
Početak radova: Oktobar 2019.
Završetak radova: Decembar 2021.
Magistralni gasovod – interkonektor dužine 403km
Radni pritisak 75 bar
Dimenzija cevovoda DN1200 (48”)
18 Blok ventil stanica (BVS)
4 Gasne merne stanice (GMS)
4 Čistačke stanice
Ukupni broj zavarenih spojeva bez linijskog dela 28958.
Materijal cevovoda: L485ME, X65 PSL2, X70, L245NE…
 1219×21,2mm (48“) 698 zavarena spoja 
 914×17,48mm (36“) 97 zavarena spoja
 609,6×25,4mm (24“) 148 zavarena spoja
 457×20,62mm (18“) 445 zavarena spoja
 406,4×19,05mm (16“) 950 zavarena spoja
 219,1×12,7mm (8“) 229 zavarena spoja
 114,3×8,56mm (4“) 4453 zavarena spoja
 Ostale dimenzije 6“, 3“, 2“, 1 ½“, 1“, ¾ “, ½“ 5274 zavarena spoja
1219×21,2mm (48“) 6 (+2 za kon. sa l.gas.) zavarena spoja
406,4×19,05mm (16“) 39 zavarenih spojeva
14,3×8,56mm (4“) 50 zavarenih spojeva
60,3×7,14mm (2“) 24 zavarena spoja
33,4×6,35mm (1“) 14 zavarenih spojeva
21,3×4,78mm (1/2“) 7 zavarenih spojeva

Drumski saobraćaj