SERTIFIKATI

Sertifikacija je veoma bitan aspekt poslovanja jer pruža kliijentima sigurnost da se u kompaniji sve radi po standardima propisanim od viših instanci. Uspešnim uvođnjem standarda kompanija KM Mont beskompromisno uspostavlja sistema upravljanja kvalitetom kao garanciju pružanja vrhunske usluge našim klijentima.

SPISAK SERTIFIKATA KOJE POSEDUJE KM MONT

EN 1090-2

ISO 14001

ISO 45001

LICENSE P032M1, I031M1, I030M1

ISO 9001

EN ISO 3834-2

AD 2000 HP0