O nama

Kompanija KM Mont d.o.o. bavi se izgradnjom cevovoda, konstrukcija i procesne opreme, a ujedno u okviru svog poslovajna pruža usluge planiranja montaže proizvodnih postrojenja. Poseduju i sve neophodne sertifikate koji potvrđuju kvalitet i zaštitu na radu.

ISTORIJAT

Kompanija KM Mont osnovana je u Petrovaradinu davne 2003. godine s željom da tržištu ponudi najkvalitetnije proizvodnje metalnih konstrukcija i delova konstrukcija. Nakon toga ubrzo su privatizovali fabriku „Metalogradnja“, kada dokupljuju deo nove opreme i preuređuju poslovni prostor. Okolina je uređena u skladu sa propisima i standardima EU i Republike Srbije. Poslovna jedinica KM Mont Vrbas prostire se na 8,5 ha s tim da se centar nalazi na raskrsnici puteva na samo 3 km od autoputa E75 i povezan je sa njim direktnom vezom. Takođe neposredna blizina vodenog kanala dozvoljava da se u bliskoj budućnosti dobije i vodeni prilaz. U Petrovaradinu se preduzeće nalazi preko dve decenije.

Kompanija KM Mont poseduje sve neophodne sertifikate izdate od relevantnih akreditacionih kuća. Sertifikat ISO 9001 , ISO 14001 I ISO 45001 objedinjen sistem menadžmenta kvaliteta sa bezbednošću i zaštitom na radu, kao i zaštitom životne sredine. Sve neophodne sertifikake za izradu čeličnih konstrukcija, procesne opreme, cevovoda, gasovoda, tankova, itd. Među kojima su EN ISO 3834-2, EN 1090-2, AD2000 HP0, PED A2 , kao i licence za projektovanje i izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija P032M1, I031M1 i I030M1. Na domaćem, ali i inostranom tržištu zauzimaju lidersku poziciju u ovoj oblasti, a njihovi projekti ostali su zapaženi u

 • Izgradnji cevovoda
 • Proizvodnji i montaži konstrukcija
 • Montaži i demontaži proizvodnih pogona
 • Papirnoj industriji
 • Farmaceutskoj industriji
 • Prehrambenoj i industriji pića
 • Inženjeringu i kooperacijskim poslovima

Kompanija raspolaže i vrlo modernom proizvodnom i transportnom opremom, kao i alatima, a poseduju visoko modernu tehnologiju od laserskih, CNC i NC mašina, mašina za zavarivanje, specijalnih alata za montažu i demontažu proizvodnih postrojenja i alate za merenje i podešavanje. Definisali su sistem detaljne kontrole svih ključnih procesa kao i struktura procesa održavanja. Ključni procesi su svi oni koji doprinose postizanju klijentove satisfakcije.

Procedura odgovaranja na upit klijenata

 • Istraživanje
 • Provera izvodljivosti
 • Pripremanje ponude
 • Pregovaranje
 • Potpisivanje ugovora

Projekti -Definisanje i uspostavljanje projekta

 • Planiranje resursa
 • Inženjering
 • Planiranje procesa
 • Nabavka
 • Evaluacija bezbednosti
 • Započinjanje procesa
 • Upravljanje projektom
 • Kontrola kvaliteta
 • Kontrola projekta
 • Finalna konrola projekta i prihvatanje
 • Povremena poseta klijentima
 • Revizija projekta
 • Struktura procesa održavanja
 • Administracija
 • Evaluacija

Bezbednost

Bezbednost nije samo slogan za KM Mont već se efikasno primenjuje u preduzeću i u svakom segmentu kroz Sistem menadžmenta kvalitom. Kao kompanija koja se bavi proizvodnjom i montažom spremni su i na veliki broj mogućih nezgoda i zato zapošljavaju i eksperte koji se bave bezbednošću i zaštitom na radu. Svi oni su edukovani da minimizuju rizik nezgode na poslu, jer i pre nego što se započne sa projektom obavezno evaluiraju sve moguće opasnosti i na taj način smanjuju rizik od povreda na minumum.