O KM MONTU

Preduzeće za proizvodnju metalnih konstrukcija KM Mont d.o.o. je osnovano 11.07.2003. kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću. U Registar privrednih subjekata je upisano dana 11.04.2006. godine i zavedeno pod brojem 74573. Sedište firme je u Petrovaradinu, a osnovna delatnost je proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija. Pored toga preduzeće se bavi planiranjem i montažom proizvodnih postrojenja. Od kada je preduzeće osnovano, uspešno je obavljalo poslove u sledećim oblastima, na domaćem i inostranom tržištu:

 • Automobilska industrija
 • Proizvodnja i montaža konstrukcija
 • Montaža i demontaža proizvodnih pogona
 • Papirna industrija
 • Farmaceutska industrija
 • Prehrambena i industrija pića
 • Inženjering i kooperacijski poslovi

U naporima da kontinuirano povećavamo zadovoljstvo naših klijenata kroz konstantno povećanje kvaliteta naših performansi, preduzeće je uvelo Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001-2000 i Bezbednost i zaštita na radu, a u toku je uvođenje ISO 14001-Sistem upravljanja i zaštite životne sredine.

Menadžment preduzeća i svi zaposleni izvode svoje aktivnosti u skladu sa sistemom kvaliteta, zahtevima ISO 9001 i povezanim propisima.

Naš dugoročni uspeh kao preduzeća je garantovan zadovoljstvom klijenata.

Kao preduzeće, obavezujemo se da ćemo se u našem poslovanju voditi isključivo sledećim vrednostima:

 • Motivisano osoblje što postižemo kroz pozitivnu i produktivnu klimu unutar preduzeća i dodatnim obukama svih zaposlenih
 • Dugoročne poslovne veze sa našim klijentima kroz konstantan servis i uslugu klijentima
 • Podrška svim elementima koji pojačavaju poverenje klijenata
 • Investiranje u resurse, posebno kroz primenu novih tehnologija
 • Konstantno usavršavanje kako bi preduzeće moglo da ponudi rešenja za kompleksne zahteve klijenata

Intenzivna pažnja ka zahtevima naših klijenata, brza i kompetentna ponuda, poštovanje rokova isporuke, tehničke kompetencije zaposlenih kao i aktivna podrška zaštiti i bezbednosti na radu su takođe aspekti poslovanja na koje podjednako obraćamo pažnju.

 

Oprema, proizvodna i transportna, kao i alati koje preduzeće poseduje je visokog kvaliteta, a uglavnom se sastoji od:

 • Laserske, CNC i NC mašine
 • Mašine za zavarivanje
 • Specijalni alati za montažu i demontažu proizvodnih postrojenja
 • Alati za merenje i podešavanje
.
Preduzeće poseduje sledeće sertifikate;

 • Sertifikat u skladu sa ISO 9001
 • SCC sertifikat koji objedinjuje sistem bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i sistem zaštite životne sredine.
 • Sertifikat u skladu sa § 19 I WHG
 • Procedure za testiranje kvaliteta zavarivanja u skladu sa EN 288-3 kao i EN ISO 15614-1 i CEOC za sve uobičajene dimenzije i prečnike materijala
.

Sistemom menadžmenta kvalitetom i sistemom bezbednosti i zdravlja na radu u preduzeću KM Mont su obuhvaćeni svi procesi. Definisan je sistem detaljne kontrole svih ključnih procesa kao i struktura procesa održavanja. Ključni procesi su svi oni koji doprinose postizanju klijentove satisfakcije.

Procedura odgovaranja na upit klijenata

 • Istraživanje
 • Provera izvodljivosti
 • Pripremanje ponude
 • Pregovaranje
 • Potpisivanje ugovora
.

Projekti

 • Definisanje i uspostavljanje projekta
 • Planiranje resursa
 • Inženjering
 • Planiranje procesa
 • Nabavka
 • Evaluacija bezbednosti
 • Započinjanje procesa
 • Upravljanje projektom
 • Kontrola kvaliteta
 • Kontrola projekta
 • Finalna konrola projekta i prihvatanje
 • Povremena poseta klijentima
 • Revizija projekta
.

Struktura procesa održavanja

 • Administracija
 • Evaluacija
 • Menadžment kvaliteta – Planiranje
 • Interne provere
 • Upravljanje alatima
 • Upravljanje testiranjem opreme
 • Obuka
.

Naša interna dokumentacija opisuje gore navedene procese.

Konstantne obuke i edukacije zaposlenih su integralni deo poslovne filozofije.

Ovo garantuje da kvalitet neće stagnirati nego će se konstantno povećavati.
Ovaj proces podrazumeva konstantne interne provere, sprovođenje korektivnih i preventivnih mera, kontrolu kvaliteta, testiranje planova, reviziju projekata i analizu potencijala.

Bezbednost

Bezbednost nije samo slogan za KM Mont, već se efikasno primenjuje u preduzeću i u svakom segmentu kroz Sistem menadžmenta kvalitom. Kao preduzeće koje se bavi proizvodnjom i montažom, moramo da očekujemo veliki broj mogućih nezgoda. Naš ekspert koji se bavi bezbednošću i zaštitom na radu je veoma dobro obučen da minimizuje rizik nezgode.

Pre nego što projekat počne sa realizacijom, evaluiraju se sve moguće opasnosti i na taj način se rizik eliminiše već u ovoj fazi.

U cilju da se stvori prepoznatljiv standard po pitanju bezbednosti i zaštite zdravlja na radu kao i zaštite životne sredine, menadžment preduzeća je odlučio da uvede Sistem menadžmenta bezbednošću – sertifikat SCC (Safety Certificate for Contractors).

Tehnologije zavarivanja

Kvalifikacije zaposlenih su u skladu sa EN287 i EN 1418 standardima, a procedure testiranja su u skladu sa EN288 koje garantuju našim klijentima maksimalnu sigurnost i najbolji mogući kvalitet.

Konvencionalne tehnologije zavarivanja

Kvalifikacije naših zaposlenih koji se bave zavarivanjem su u skladu sa EN 287. Dodatne interne obuke omogućavaju našim zaposlenim sticanje novih veština koje su visoko cenjene od strane naših klijenata. Uobičajene tehnologije zavarivanja su WIG, MIG, MAG, električno i gasno zavarivanje.

WIG orbitalno zavarivanje

Sa našim obučenim osobljem, u skladu sa EN 1418 i našim modernim uređajima i opremom za zavarivanje, možemo da obezbedimo maksimalan kvalitet zavarivanja. Ova tehnologija se uglavnom koristi u Farmaceutskoj industriji i industriji poluprovodnika.

Za kontrolu kvaliteta se koriste video endoskop, cevne kamere, merenje hvaliteta i čistoće čelika, merenje hrapavosti, merenje pritiska i merenje preostalog kiseonika. Video endoskopi se koriste za kontrolu kvaliteta uzanih cevi i šupljina.

Svi rezultati kontrole kvaliteta se dokumentuju, kontinualno, od momenta predaje proizvoda do momenta validacije istog od strane inspekcije. Naše osoblje za interne provere konstantno testira i kalibrira opremu u skladu sa ISO 9001. Dokumentacija vezana za kontrolu kvaliteta proizvoda se klijentima dostavlja kao video, mini DVD ili kao slika. U budućnosti se očekuje da će se kontrola kvaliteta vršiti pomoći X zraka, ultrazvuka ili testova na boju.