Sertifikati

ZA NAS SU SERTIFIKATI FORMALNOST

Zašto formalnost

U KM MONTU-u su od samog starta ukorenjeni svi principi TQM ( TOTAL QUALITY MANAGEMENTA). Prilikom sertifikacije je samo POTVRĐEN i prenesen na papir princip rada koji mi od samog starta praktijukemo.

Čemu sertifikati

Pitate se onda zašto smo se sertifikovali kada sve radimo kako treba?

Sertifikacija nam je veoma bitan apsekt poslovanja, on daje svakom nasem kliijentu sigurnost da se u našem preduzeću sve radi po standardima propisanim od viših instanci. Svaki klijentr se nakon prve posete našem proizvodnom pogonu u to i uveri lično što Vam govori i naša lista referenci.

Naše korake TQM-a mozete pročitati ispod

Projektovanje proizvoda ( konstruisanje ) i tehnička priprema

Ove dve funkcije bave se izradom tehničkih specifikacija za proizvode i proizvodne procese koji predstavljaju odgovor na zahteve utvrđene od strane funkcije marketinga. Tehnički loše osmišljeni proizvodi doživljavaju neuspeh na tržištu, jer ne mogu da odgovore na zahteve korisnika. Isuviše sofisticirani proizvodi, oni koji prevazilaze zahteve korisnika, često nisu profitabilni.

Nabavka i prijem

Kvalitet nabavljene robe i ugovorenih usluga, kao i pravovremenost isporuke, od suštinskog su značaja za poslovanje organizacija. Kvalitet ulaznih materijala i delova postao je još značajniji primenom fleksibilnih sistema. KM MONT primenjuje japanski koncept upravljanja “Just In Time” ( u pravo vreme ), gde su zalihe materijala i delova svedene na najmanju moguću meru.

Planiranje proizvodnje i utvrđivanje rokova

Planom proizvodnje određuju se kratkoročni i dugoročni proizvodni zadaci. Radi održavanja predviđenog roka proizvodnje, odgovarajući materijal, alati i oprema moraju biti raspoloživi u određeno vreme i na propisanom mestu. Loš kvalitet je često rezultat neadekvatno određenog vremena za pojedine aktivnosti.

Proizvodnja i sklapanje

Primarni zadatak funkcije proizvodnje i sklapanja jeste da obezbedi ispravnost proizvoda. Veza sa projektovanjem je očigledna: proizvodnja ne može bez kvalitetnog projekta i procesnih tehnologija odgovoriti na zadatke koji se stavljaju pred nju. Visok kvalitet proizvodnje uslovljen je kako kvalitetom tehnologija, tako i kvalitetom zaposlenih.

Priprema alata

Priprema alata je zadužena za projektovanje i održavanje alata koji se koriste za proizvodnju i kontrolu. Izrabljenim i oštećenim alatima proizvode se defektni delovi, a nepravilno kalibrisani merni uređaji izvor su nepouzdanih informacija.

Industrijsko inženjerstvo i projektovanje procesa

Proizvodni procesi moraju biti projektovani i vođeni da mogu konstantno proizvoditi robu koja odgovara zacrtanim specifikacijama. U suprotnom, rezultat su prekomerni škart, gubici i povećani troškovi.

Završna kontrola i ispitivanje

Uloga završne kontrole je da oceni kvalitet proizvodnje, da otkrije i pomogne u rešavanju problema u proizvodnji, i na kraju da osigura da defektna roba ne izađe na tržište. Ukoliko je kvalitet ispravno “ugrađen” u proizvod ovakva kontrola ne bi bila neophodna, osim u svrsi proveravanja opreme.

Pakovanje, skladištenje i isporuka

Iako roba izađe iz skladišta kompanije ispravna u potpunosti, ona se može oštetiti pri daljoj isporuci potrošaču, neretko se dešava da se roba ošteti i prilikom transporta. Zbog navedenog, menadžment kompanije mora da preduzme sve neophodne korake kako bi obezbedio kvalitet robe isporučene korisniku.

Instaliranje, montaža i servisiranje

Ukoliko dođe do određenih problema prilikom korišćenja proizvoda, zadovoljstvo korisnika će zavisiti od kvaliteta usluge nakon isporuke. U mnogim kompanijama od vozača kamiona se zahteva mnogo više od prostog dovoženja robe na adresu kupca. Kompanije postavljaju veoma stroge standarde koji se tiču pružanja ove vrste usluga, a oni se odnose na vreme isporuke, način komuniciranja sa korisnicima i poštovanja procedura o bezbednosti. Servisiranje obuhvata aktivnosti namenjene otklanjanju defekata i neispravnosti u radu isporučene robe, kao i u obezbeđivanju rezervnih delova i potrošnog materijala.

 Poslovne funkcije za podršku proizvodnji

Menadžerska struktura

Generalni menadžeri( General Managers) su odgovorni za rad kompleksnih organizacionih celina, pri čemu su nadređeni funkcionalnim menadžerima. Kada se radi o kvalitetu oni imaju globalnu odgovornost za planiranje i primenu programa obezbeđivanja kvaliteta. Najviše rukovodstvo ( Top Management ) mora delovati liderski, motivišući čitavu organizaciju, ne izostavljajući ni jednog pojedinca, takođe je vrlo bitno da se zaposleni poistovete sa osnovnim principima i načelima kompanije, da kompaniju osete kao svoju od koje će imati veliku korist. Srednji menadžeri ( Middle Managers ) predstavljaju sponu između top menadžmenta kompanije i zaposlenih.

Finansije i računovodstvo

Funkcija finansija odgovorna je za pribavljanje potrebnih sredstava, kontrolu njihove upotrebe, analiziranje investicionih mogućnosti, kao i aktivnosti na upravljanju troškovima i obezbeđivanju profitabilnog poslovanja. Finansije moraju odobriti dovoljna sredstva za opremu, za obrazovanje, obuku i ostala sredstva obezbeđivanja kvaliteta.

Upravljanje ljudskim resursima

Zaposleni moraju imati odgovarajuće sposobnosti i biti odgovarajuće motivisani da bi kvalitetnim radom ispunili zahteve koji se stavljaju pred njih.

Funkcija kvaliteta

Sektor kvaliteta u sebi okuplja stručnjake zadužene za definisanje, uspostavljanje i funkcionisanje sistema kvaliteta. Veoma je bitno naglasiti da funkcija kvaliteta nije u mogućnosti da sama obavlja poslove vezane za kvalitet.

Pravna služba

Uloga ove službe je da obezbedi poštovanje zakona i normi koje se odnose na ugovorne obaveze, projektovanje, bezbednost i očuvanje životne sredine, označavanje proizvoda, pakovanje, transport i dr.

 

 

SPISAK SERTIFIKATA KOJE POSEDUJE KM MONT

IWE

IWE
Download

EN 1090

EN 1090
Download

ISO 14001

ISO 14001
Download

ISO 18001

ISO 18001
Download

LICENCE P032M1, I031M1, I030M1

LICENCE P032M1, I031M1, I030M1
Download

ISO 9001

ISO 9001-2008
Download

EN ISO 3834-2

EN ISO 3834-2
Download

AD 2000 HP0

AD 2000 HP0
Download

PED A2, C2

A2, C2
Download